Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

Forza! wil in het kader van gezondheidsbevordering dat het aantal inwoners met een EHBO-diploma met reanimatie en AED aanzienlijk wordt verhoogd. Ook alle basisscholen in de gemeente moeten een cursus jeugd-EHBO in hun lesprogramma opnemen. Op alle publieke plekken en in alle publieke gebouwen moeten AED’s voorhanden zijn. De gemeente zal voor de aanschaf subsidies verlenen .

Obesitas
In onze gemeente zijn veel kinderen te dik en dit kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. Forza! vindt dit een groot probleem. Forza! is daarom een voorstander van meer campagne voor gezond eten en meer te bewegen.

Vuurwerkbrillen
Forza! is een voorstander van het gratis ter beschikking stellen van vuurwerkbrillen door ondernemers die
vuurwerk verkopen.

Milieu
Forza! vindt bescherming en verbetering van het milieu belangrijk. We moeten zuinig omgaan met wat we hebben. Forza! streeft naar een duurzame samenleving voor onszelf en
voor toekomstige generaties. Voor Forza! is daarbij het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ het uitgangspunt.

Duurzaamheid
Forza! ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling, innovatie en het verhogen van economisch rendement. Forza! wil duurzaamheid stimuleren. Niet door subsidies, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. Onrendabele milieu-hypes en luchtballonnen steunen wij niet. Het resultaat moet meetbaar en effectief zijn.

Forza! vindt dat vestiging van bedrijven die duurzaamheids-bevorderende producten en diensten leveren, binnen de gemeentegrenzen gestimuleerd moet worden. De gemeente verduurzaamt haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting ook zoveel mogelijk op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze. Forza! vindt ook dat de gemeente geen bankier is. Het is dan ook niet haar taak is om leningen te verstrekken aan inwoners en bedrijven voor duurzaamheidsmaatregelen.
Voor Forza! geldt overigens dat bij overtreding van milieuregels altijd de regel geldt dat de vervuiler betaalt.

Duurzame projecten
Forza! is geen voorstander van gemeenteparticipatie in duurzame projecten, zoals het Duurzaam Bedrijf. De risico’s daarvan zijn groot, terwijl de gemeente hierover weinig expertise in huis heeft. Ook dit is geen kerntaak van de gemeente. De gemeente is immers geen ondernemer en moet de markt haar werk laten doen en deze niet verstoren. Haarlemmermeer zal daarom niet meer deelnemen aan het Duurzaam Bedrijf.

De gemeente als voorbeeldfunctie
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Zij stimuleert de ontwikkeling van milieuvriendelijke projecten en zal haar gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk voorzien van de nieuwste energiebesparende en milieuvriendelijke technieken. De gemeente Haarlemmermeer moet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing stimuleren. De grootste bijdrage aan verbeteren van het milieu vormen zuinigheid met energie en het treffen van maatregelen die helpen energie te besparen en verlies tegen te gaan. De gemeente dient daarin een activerende en stimulerende rol te spelen.

Windturbines
Windturbines draaien op subsidie en vervuilen het landschap. Het is bewezen dat ze onvoldoende bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Niet voor niets heeft het Centraal Plan Bureau in juni 2013 in een rapport de regering geadviseerd de bouw van windturbines op het land ten minste 5 jaar uit te stellen. Forza! is tegen nieuwe windturbines in onze gemeente.