Kernwaarden Fortuyn

Het gedachtengoed van Pim Fortuyn was gebaseerd op een aantal kernwaarden en verworvenheden van de westerse maatschappijen: de moderniteit en de verlichting.
Met name in zijn boek “de Verweesde Samenleving” beschreef hij de kern van zijn gedachtegoed!
Zijn aanklacht hierin was dat de generatie van Babyboomers, de huidige politieke en bestuurlijke elite (waartoe hij zelf behoorde) in de laatste 30 jaar de politieke en maatschappelijke, westerse, verworvenheden op het spel heeft gezet door vast te houden aan dogmatische theoriĆ«en en progressieve idealen als socialisme, cultuurrelativisme (‘weg-met-ons mentaliteit’) en – het vaak misbruikte begrip -‘solidariteit’.

Zijn uitgangspunten:

1. Scheiding tussen kerk en staat op politiek en maatschappelijk niveau
2. Vrijheid van meningsuiting, slechts beperkt door in de wet gestelde grenzen
3. Markteconomie gebaseerd op vrijheid van ondernemersschap met oog voor de zwakkere in de samenleving
4. Parlementaire democratie, waarin door het volk gekozen parlement het laatste woord heeft over wetgeving
5. Scheiding van uitvoerende, wetgevende, rechterlijke macht
6. Gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen
7. Individuele verantwoordelijkheid staat centraal
8. Individuele vrijheid en individualisme (slechts begrensd daar waar het de collectieve waarden hindert)
9. Universele verklaring van de rechten van de mens.