Lid worden van Forza!

Het kan zijn dat u via de mail bent benaderd om te vragen of u lid bent en om een webformulier in te vullen. Deze mail wekt de suggestie dat hij afkomstig is van het bestuur. Het webformulier gebruikt onze naam en ons logo. Pas op. Zowel de mail als het webformulier zijn niet afkomstig van Forza! Van dit misbruik is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Op 24-11-2020 verliep de bestuurstermijn van inmiddels oud-voorzitter en medeoprichter van de vereniging Paul Meijer. Dhr. Meijer is niet herkozen zodat hij sedert deze datum niet langer onderdeel uit maakt van het bestuur van de vereniging. Dhr. Meijer is inmiddels, zo hij dat al was, geroyeerd als lid wegens het ernstig benadelen van de vereniging. Desondanks blijft dhr. Meijer zich op social media manifesteren als bestuurder van onze vereniging en vraagt hij u om geld. Ga hier niet op in.

Sinds het aantreden van dhr. Meijer als voorzitter en penningmeester, op 24-11-2014, heeft de vereniging geen administratie meer bijgehouden. Zo ontbrak zowel de financiƫle- als een ledenadministratie.
Ook een vereniging is, net als een bedrijf, verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden en die 7 jaar te bewaren. Bij het reconstrueren van de administratie kwam aan het licht dat er geld ontbrak. Later bleek dat dit geld was aangewend om het levensonderhoud en de levensstijl van dhr. Meijer te bekostigen.

Voor het huidige bestuur is het volstrekt onduidelijk wie er lid zouden kunnen zijn van de vereniging. Immers er is 7 jaar lang niet bijgehouden wie dat dan zouden zijn. Tot en met 2014 betaalden leden contributie zodat in ieder geval duidelijk is wie dat zijn geweest. Deze mensen zullen door ons worden benaderd of zij hun lidmaatschap willen hernieuwen. Van alle andere mensen hebben we geen aanmeldingen, geen correspondentie en geen geadministreerd lidmaatschap.

Was u in het verleden lid en bent u van mening dat u dat nog steeds bent dan willen we u toch verzoeken om u opnieuw aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@forza.nu. Wij sturen u dan een inschrijfformulier toe. Het bestuur beslist vervolgens over uw aanvraag.