Bestuur weer compleet

Hoofddorp 16-04-2021. Vanaf vandaag heeft de politieke vereniging Forza! Nederland weer een voltallig bestuur. Met het toetreden van de fractievoorzitter van Forza! Castricum, Ralph Castricum als voorzitter en fractieassistent van Forza! Haarlemmermeer Juriaan Kos als secretaris is het bestuur weer driekoppig. Erik Vermeulen stapt nu hij de de rol van voorzitter en secretaris heeft overgedragen weer terug in die van penningmeester.

Tijdens een eerste vergadering sinds de laatste die dateert van 24-11-2014 is ook besloten per direct invulling te geven aan een van de besluiten die toen zijn genomen. Met ingang van direct staat de vereniging weer open voor lidmaatschap. In eerste instantie is het lidmaatschap conform de uitspraak van de laatste ledenvergadering beperkt tot de leden van de drie fracties van Forza! De contributie is vastgesteld op €30,00 per jaar.

11 thoughts on “Bestuur weer compleet

  1. Ik ben zelf nooit lid geweest maar zou dat wel graag willen.

  2. Ralph Castricum heeft alles in zich om een uitstekende voorzitter te zijn.

  3. Waarom is er geen gehoor gegeven aan de oproep tot een ledenvergadering? Erik Vermeulen zegt dat er geen leden zijn en benoemt vervolgens zijn eigen vriendjes als bestuurder. Hoe kan dat?

    1. Beste Barbara. Tijdens de laatste leden vergadering in november 2014 werd door dhr. Meijer voorgesteld de vereniging te laten voortbestaan met alleen een bestuur. De leden hebben daar mee ingestemd en daarmee hun lidmaatschap beëindigd. Het plan was om daarnaast een stichting in het leven te roepen voor vrienden en donateurs. Die stichting is er nooit gekomen, de vereniging met alleen een bestuur wel. De vereniging bestond tot voor kort uit twee bestuurders. Eerst waren dat de heren van Dijk en Meijer en sinds februari 2020 dhr. Meijer en dhr. Vermeulen. Meijer was 24-11-2020 6 jaar bestuurder en daardoor automatisch bestuurslid af. Hij is niet herkozen. Omdat een vereniging met alleen een bestuurder geen vereniging is heeft Vermeulen twee nieuwe bestuurders aangesteld. Omdat er geen leden zijn kan er ook geen ledenvergadering plaatsvinden. De mensen die vroegen om een vergadering waren helemaal geen leden maar vrienden en bekenden van Meijer. De vereniging heeft sinds 2014 geen contributies van leden meer ontvangen ook hebben er geen ledenvergaderingen meer plaatsgevonden.

  4. Wat verfrissend zo’n nieuw bestuur. Er zal vast een goede reden voor zijn geweest om het roer om te gooien en ik denk dat Erik Vermeulen wel wakker en weet wat hij doet. En dat is zeker niet om de partij op een slinkse wijze naar zijn hand te zetten. Het is een kwestie van tijd.😉

  5. In 2014 stemden de laatste leden er mee in dat de vereniging verder ging zonder leden. Goed om te lezen dat Forza! weer verder gaat als ledenpartij. Bert.

Comments are closed.