Melding inzake zogenaamde ‘ALV’

7 februari 2021,

Beste groep met de naam ‘Forza2.0’,

Op 09-02-2021 houden jullie een vergadering. Jullie doen deze vergadering voorkomen als een officiële ledenvergadering van de politieke vereniging Forza! Nederland. Ik wil jullie wijzen op het volgende:

Niemand die op die vergadering verschijnt zal ook maar in enige officiële hoedanigheid de vereniging kunnen en mogen vertegenwoordigen.

Dhr. P.C.I. Meijer had op 09-12-2020 zijn maximale periode van 6 jaar als bestuurder er op zitten en is niet herkozen. Hij is derhalve niet langer gemachtigd om op te treden namens Forza! Nederland. Voorts is de heer Meijer uit de fractie van Forza! Haarlemmermeer verwijderd wegens financiële malversaties en het doorlopend schofferen van zijn mede raadsleden binnen de fractie. Tegen dhr. Meijer loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de statuten, punt 6.2, is ieder lid een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Tijdens de laatste ledenvergadering op 24-11-214 hebben de leden er voor gekozen Forza! zonder leden te laten voortbestaan. Als penningmeester kan ik met zekerheid zeggen dat er de afgelopen 6 jaar geen enkele jaarlijkse bijdrage van leden is binnengekomen. Na 24-11-2014 hebben er nooit meer ledenvergaderingen plaatsgevonden

Verder voerde dhr. Meijer ook in zijn verweer tegen de onrechtmatige wijzigingen die hij in september doorvoerde in het handelsregister aan dat Forza! Nederland geen leden kent. Laat u niet misbruiken.

Hoe gezellig uw samenzijn morgenavond ook zal zijn het heeft geen enkele invloed op de invulling van bestuursfuncties binnen de vereniging.

Op dit moment kent Forza! Nederland een rechtsgeldige bestuurder en dat is ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Erik Vermeulen

Fractievoorzitter/bestuurder/penningmeester

2 thoughts on “Melding inzake zogenaamde ‘ALV’

    1. Er zijn geen leden meer. Forza! is een vereniging zonder leden zoals besloten tijdens de allerlaatste ALV op 24-11-2014. Er is sinds 2014 ook geen contributie betaald, een vereiste voor een ledenpartij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *